Hrozen Zbýšov Florbal team

Vítejte na oficiální webových stránkách florbalového týmu Hrozen Zbýšov, který prvním rokem předvádí své výkony v 8. lize AFL Canadien.

AFL Pravidla

Pravidla Amatérské florbalové ligy

Základem pravidel AFL jsou pravidla vydané ČFbU.
Zde přikládám nutné úpravy v pravidlech, vzhledem k okolnostem (např. kratší hrací doba, menší hřiště atd...).

 1. Hrací čas
  2 x 10min (čas se zastavuje pouze při vyloučení, při ztrátě či zdeformování míčku a time outu), přestávka mezi poločasy max. 2min.
  Novinka 06/07: každých posledních 30 sekund bude čistého času (pouze ve druhé polovině utkání).

 2. Time out
  Každé družstvo má nárok na 1x time out (30sec.) v jednom zápase.

 3. Počet hráčů v poli
  4+1 (min. 2+1 například při vyloučení).

 4. Hráči
  Musí mít stejnou barvu triček pokud nemají dresy, jestliže mají stejnou barvu jako soupeř rozhodne los kdo bude hrát v rozlišovacích dresech.

 5. Kapitán
  Musí mít kapitánskou pásku jinak není rozhodčím považován za kapitána.

 6. Brankář
  Musí mít florbalovou masku pro brankáře.

 7. Hokejka
  Nesmí být zahnutá víc jak 3cm (čepel) ani výrazně poškozená, hůl násady nesmí být vyztužená kovem.

 8. Trestné střílení
  Každý tým si určí 4x hráče, kteří provedou trestná střílení, pokud je stav stále nerozhodný pokračuje se systémem zlatého gólu. Další kola provádějí stále stejní hráči, ale je už jedno v jakém pořadí.

 9. Vyloučení
  Dvouminutový trest je zkrácen na 1 minutu. Pětiminutový trest je zkrácen na 3 minuty a vyloučený hráč se po gólu nevrací do hry. Osobní trest z 10 minut na 5 minut, přičemž na trestnou lavici odcházejí dva hráči, z nichž jeden se po minutě vrací do hry (samozřejmě hráč, který dostal osobní trest, je na trestné lavici 5 minut).
  Červená karta (hrubý přestupek, opakované přestupky, napadání rozhodčího, nesportovní chování, atd... dle posouzení rozhodčím nebo pořadatelem) - pokud jeden hráč obdrží během jedné sezony 3x červenou k. nebo družstvo 5x jsou vyloučeni ze soutěže bez náhrády.
  ČK obdržené v kmenovém týmu a na hostování se hráči sčítají. Pokud hráč obdrží ČK na hostování, ČK se také připočte týmu, ve kterém ji obdržel.
  Pokud hráč obdrží ČK, nesmí již nastoupit v žádném zápase na daném turnaji.

 10. Systém turnaje
  Družstva se rozlosují do dvou skupin po čtyřech družstvech, kde v každé skupině budou sehrány vzájemné zápasy. Po vzájemných zápasech bude stanoveno pořadí družstev v obou skupinách. V případě nerozhodného stavu bodů bude pořadí stanoveno následujícím způsobem – vzájemný zápas, score ze všech odehraných zápasů v základní skupině(pokud budou mít dvě družstva stejné score bude se brát jako rozhodující jejich vzájemný zápas), počet nastřílených branek, los. Další utkání budou vyřazovací, kde bude hrát družstvo, které vyhrálo skupinu s družstvem, které skončilo poslední ve skupině druhé. Následují utkání druhý s třetím a třetí s druhým. Po těchto zápasech zůstanou čtyři družstva, které odehrají semifinále systémem MS. Dále bude zápas o třetí místo a na závěr finálové utkání. V případě remízy nebude prodloužení, ale hned nastanou trestná střílení. Toto pravidlo neplatí pro utkání v základních skupinách.

 11. Bodový zisk
  Zápasy v základní skupině jsou bodované následovně: 2b. výhra, 1b. remíza, 0b. prohra.
  Umístění na turnaji je bodováno takto: 1.místo = 8b., 2.místo = 5b., 3.místo = 4b., 4.místo = 3b., 5 – 8.místo = 1.b.
  Body ze základní skupiny a body za umístění budou sečteny a zapsány do tabulky. Dle celkového součtu bodů z desíti turnajů bude určeno pořadí za celou sezonu.
  Pokud je stejný bodový zisk za celou sezonu u více družstev posuzuje se tato situace následovně: celkový součet bodů, pouze součet bodů za umístění, více vyhraných vzájemných zápasů, odehraje se vzájemný zápas.

 12. Postup a sestup ze skupiny
  Systémem dva nahoru dva dolů.

 13. Hostování
  Hostovat mohou maximálně tři cizí hráči. V žádném případě není možné si hráče půjčovat z družstva, které hraje ve stejné skupině AFL. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře s výsledkem 5:0 a družstvo, které se provinilo obdrží červenou kartu. Tento akt musí být proveden maximálně do jedné hodiny od ukončeného zápasu, v opačném případě je výsledek platný.

 14. Přestup
  Přestup ve stejné lize je povolen maximálně jeden za sezonu, ale musí být předem nahlášen organizátorovi.
  Pokud hráč nastoupí za jiné družstvo ve stejné lize bez nahlášení a vyřízení přestupu, obdrží červenou kartu jak hráč tak i družstvo, za které nastoupil.

 15. Pozdní příchod na zápas
  Pokud se družstvo nedostaví na zápas včas, počká se maximálně 10 min. a poté se zápas ukončí ve prospěch zúčastněného družstva s výsledkem 5:0. Pořadatel může udělit vyjímku po řádné omluvě předem (jen ve vyjímečných případech) a pokud to nenaruší časový harmonogram turnaje.

 16. Rozhodčí
  Rozhodčí nesmí v jeden den současně hrát i rozhodovat stejnou ligu. Postih je stejný jako u nedovoleného hostování. Pouze ve vyjímečných případech je možné, aby hráč dělal rozhodčího v jeden den (např. pokud nepřijede nominovaný rozhodčí), ale o této zkutečnosti musí být informováni všichni kapitáni danné ligy.

 17. Novinka 05/06
  Je zakázáno, aby hráč přihrál míček vlastnímu brankáři. (tzv. malá domů).

 18. Zápis z utkání
  Hned po každém utkání si musí kapitán zkontrolovat správnost zápisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 19. Individuální statistiky
  Kanadského bodování se může zúčastnit každý hráč, pokud je před zápasem zapsán v databázi AFL a samozřejmě pokud má řádně na zádech vyznačeno číslo.
  Zápis nového hráče do databáze nahlásit nejpozději 30min. před zahájením zápasu.

 20. Věkový limit
  Věkový limit pro hráče AFL je minimálně 15 let.
  Pokud budou na střídačce během zápasu mladší osoby 15-ti let, nenese za ně organizátor žádnou odpovědnost.

 21. Alkoholické nápoje na hrací ploše
  Platí přísný zákaz konzumace a držení alkoholických nápojů v prostoru střídačky a hrací plochy.
  Postih: červená karta + minutový trest pro kapitána družstva. Pokud půjde identifikovat viníka tak se červená karta udělí přímo jemu v opačném případě obdrží červenou kartu tým jako celek. Pokud nebude okamžitě alkohol odstraněn z danného místa, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře.
  V tomto případě obdrží tým minimálně další červenou kartu od pořadatele.

  Pokud rozhodčí usoudí, že hráč požil nadměrné množství alkoholu a je nebezpečné jak pro okolí tak i pro něj samotného, aby dál pokračoval ve hře vykáže tohoto hráče s hrací plochy. Pokud hráč neuposlechne udělí tomuto hráči červenou kartu a ten ihned opustí hrací plochu. Pokud hráč i přes to nebude chtít opustit hrací plochu bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a incident bude podstoupen disciplinárnímu jednání, na kterém bude pravděpodobně udělena minimálně další červená karta.
Úpravy pravidel od sezóny 2007/8
 1. Hostování
  Základem je, že každý účastník musí mít v AFL svůj kmenový tým. Poté může hostovat ve kterékoliv lize kromě ligy, které se účastní se svým kmenovým týmem. V lize, ve které hostuje však smí během sezony nastoupit pouze za jeden tým.
  Počet hostujících hráčů na jednom turnaji byl stanoven na 2 hráče do pole a 1 brankáře. Hostující hráči musí být uvedeni v zápisu před každým turnajem a označeni, ze kterého kmenového družstva pochází. Hostující hráči musí být také uvedeni na soupisece (viz. bod Soupiska)
  Při porušení tohoto pravidla budou všechny zápasy toho dne a týmu kontumovány ve prospěch soupeřů.

 2. Soupiska
  Soupiska, která je součástí přihlášky do AFL může obsahovat maximálně 30 hráčů. Na soupisku je možné během sezony dopisovat hráče, ale musí tak být učiněno minimálně 5 pracovních dní před začátkem turnaje, kterého se hráč chce účastnit. Přidání hráče na soupisku učiňte přes email: david.krasensky@q2.cz.
  Připsání nových hráčů do soupisky nebude možné na poslední dva turnaje v sezoně.
  Hráč, který nebudem na soupisce, nesmí nastoupit k zápasu AFL.

 3. Zápis
  Každý tým musí minimálně 15 minut před začátkem prvního zápasu předložit rozhodčím zápis, ve kterém budou uvedeni všichni hráči, kteří se budou tohoto turnaje účastnit. Pokud nebude některý hráč uveden na zápisu a vstřelí gól nebude tento gól uznán a bude vyloučen na jednu minutu. Jestliže se na tuto skutečnost přijde až po zápase, obdrží družstvo sankci dvou odečtených bodů z celkové tabulky.

 4. Neúčast na turnaji
  Pokud váš tým nemůže přijet na turnaj, je povinen se omluvit organizátorovi a to nejpozději 24h před začátkem turnaje. Omluvu stačí stručně uvézt do SMS zprávy a odeslat na 608/856681. Družstvo, které se neomluví, obdrží srážku 2 bodů z celkové tabulky.

 5. Hráči a dresy
  Všichni hráči musí mít dresy nebo trika stejné barvy označené čísly. Tato čísla se budou vyplňovat spolu s hráči do zápisu před turnajem.
  Dle pravidel ČFBU mohou mít trika jakákoliv čísla od 1 až do 99 včetně, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli.

 6. Hráči AFL
  Od sezony 07/08 bude platit pravidlo, že se AFL nesmí účastnit hráči, kteří hrají celostátní soutěže Čfbu s výjimkou veteránů a ženských kategorií. Pokud se dodatečně přijde na fakt, že v AFL hrál takto registrovaný hráč obdrží družstvo, za které hráč nastoupil červenou kartu a to za každého takto registrovaného hráče. Pozn. maximálně však tři červené karty.
  Celostátní soutěže: Extraliga, 1. a 2. liga mužů, 1. a 2. liga juniorů, 1. liga dorostenců
  Při porušení tohoto pravidla budou všechny zápasy toho dne a týmu kontumovány ve prospěch soupeřů.

 7. Pokud hráč na vyžádání pořadatele nebo rozhodčího nebude chtít nebo nebude moci prokázat svou totožnost občanským průkazem, bude brán za hráče, který v AFL nemá co pohledávat a tudíž budou všechny zápasy toho dne a týmu, za který hrál kontumovány ve prospěch soupeřů.

 8. Pokud nastoupí hráč, který je na soupisce některého družstva, které hraje Extraligu nebo 1.ligu nebo 2.ligu pod Čfbu budou všechny zápasy toho dne a družstva kontumovány ve prospěch soupeře.

 9. Kontrola jednotlivých hráčů bude probíhat proti Vámi podanému protestu a to vždy v neděli po 19h. Družstva, proti kterým nastoupil proviněný tým nemají nárok na jejich opakování.

 10. Družstvo, které nebude mít doplaceno startovné do celkové částky, nebude moci nastoupit k utkání. To platí i pro nedodání soupisky družstva, včetně rodných čísel(R.Č. se týkají pouze soupisky, kterou posíláte před začátkem sezony nikoliv před každým turnajem).
 
Naše stránky jsou teprve ve výstavbě, tak si nevšímejte nedostatků, které se na naší stránce nacházejí. Tyto chyby by měli být do 14ti dnů zplna odstraněny. Děkujeme za pochopení.